Dutch defensive perimeter around Kutaraja, Aceh, 1885

Further reading

Historische, chronologische overzichtskaart van den Atjèh oorlog 5 April 1873 tot en met 1896.
Semarang: G.C.T. van Dorp, 1917 [Mededeelingen van het Bureau voor de Bestuurszaken der Buitenbezittingen, Algemene Hoofdstukken, afl. 1, deel II].

Perang kolonial Belanda di Aceh = The Dutch colonial war in Aceh. Banda Aceh: Documentation and Information Center of Aceh, 1990

Map number from Cribb, Historical Atlas of Indonesia (2000)

4.05

Year span

1885 - 1885

Placenames:

Topics: