Colonial Administration


Kaart van den Indischen Archipel : aangevende de bestaanden toestand met betrekking tot de gouvernementsmonopoliën van opium en zout (1882)
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 009-04-11

 


Kaart aangevende den bestaande toestand met betrekking tot het rechtswezen in Ned.Indië : behalve wat betreft de districts- en regentschaps-gerechten (1883)
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 010-04-07

 


Kaart van Java en Madura : aangevende nevens de administratieve indeeling: 1° de plaatsen waar gouvernements koffie- en zoutpakhuizen gevonden worden, 2° de spoor- en tramwegen met hunne stations en halten, 3° de voornaamste gewone wegen en de daaraan gelegen plaatsen tusschen welke per post kan worden gereisd (1885)
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 043-01-12

 


Kaart van den Indischen-Archipel : aanwijzende de standplaatsen der Europeesche ambtenaren bij het binnenlandsch bestuur (1890)
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 009-04-10

 


Kaart aantoonende districtsgewijs den aard van het grondbezit op Java en Madoera (1895)
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 044-01-07

 


Overzichtskaart van den Indischen archipel : aanwijzende de standplaatsen der Europeesche ambtenaren bij het Binnenlandsch bestuur (1909)
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 010-03-10

 


Rouffaer, G. P. (Gerret Pieter), 1860-1928, Schetskaart van Timor, aangevende de administratieve indeeling van Portugeesch-Timor [cartographic material] : naar eene officieele Portugeesche kaart van 1908, 1910
Source: National Library of Australia map collection

 


Stand van het kaarteringswerk in den Nederlandsch Indischen archipel = State of the cartography in the Netherlands Indian archipelago (1920)
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 009-04-12

 


Administratieve indeeling van Java en Madoera volgens Stbl. 1925 No. 928 en Stbl. 1928 No. 145,146
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 044-01-01

 


Kaart van Java en Madoera : aangevende de nieuwe bestuursindeeling (1928)
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 044-01-03

 


Java en Madoera: aangevende de bestuursindeeling 1931
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 044-01-02

 


IJkgebied van Nederlands Oost-Indië (1937)
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 009-04-05

 


Atjèh: administratieve indeling (1949, i.e. 1941)
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 061-01-05 Sumatra

 


Asahi Shinbunsha, Seinan Taiheiyo seizu [cartographic material] = [Map of southwest Pacific Ocean], 1944
Source: National Library of Australia map collection

 


Voorlopige staatkundige ordening van Indonesië (1948)
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 009-04-08