Communication


Kaart van de rijwegen op Java en Madoera in 1848
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 041-02-01

 


Kaart der telegraaflijnen op Java (1859)
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 044-03-07

 


Eiland Java : aanwijzing der geprojecteerde spoorweglijnen volgens de aanvrage om concessie door Heer Banck c.s (1863)
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 041-04-01

 


Etappe-kaart van Java en Madoera 1878
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 041-02-02/05

 


Handelskaartje van den Nederlandsch Indischen archipel : met aanwijzing van de voornaamste binnenlandsche en buitenlandsche gemeenschapsmiddelen telegraaflijnen en kantoren kust en havenlichten standplaatsen voor europesche ambtenaren tolgebied vrijhavens enz. (1883)
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 009-04-06

 


Koninklijke Paketvaart Maatschappij [groei tussen 1891 en 1921]
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 009-02-01

 


Kaart aangevende de verschillende stoomvaart diensten in den Nederlandsch Indischen archipel (ca 1900)
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 009-04-03

 


Kaart van Java en Madoera : aangevende de spoorweg-, tramweg-, telegraaf-, en telefoonverbindingen, benevens de plaatsen waar hulppostkantoren gevestigd zijn (1900)
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 045-01-05

 


[Telegraafkabels Indonesië en omstreken] (1902)
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 009-02-08

 


Kaart der stoomvaartdiensten van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij (1909)
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 009-02-09

 


Madoera Stoomtram-Maatschappij 1910
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 039-10-01

 


Overzichtskaart der spoor- en tramwegen en lands automobieldiensten op Java en Madoera (1921)
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 042-02-03

 


Do Java by rail (1925)
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 041-04-02

 


[Radiostations Nederlandsch-Indië] 1928
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 009-02-02

 


[Radio-telegrafie en kustverlichting in Nederlandsch-Indië] (1931)
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 009-02-04

 


Het luchtnet der KNILM in Ned. Oost-Indië met de aansluitende buitenlandsche luchtlijnen (1936)
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 009-02-11

 


Kaart van de scheepvaartverbindingen der N.V. Koninklijke Paketvaart-Maatschappij voor het jaar 1938
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 009-03-12

 


Netherlands East Indies shipping routes and water supply centres (1944)
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 009-04-02

 


Kaart van de scheepvaartverbindingen der N.V. Koninklijke Paketvaart-Maatschappij voor het jaar 1956
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 009-04-01