Education, Religion and Culture


Taalkaart van Java en Madoera : tevens aangevende de plaatsen waar op 31 december 1881 scholen voor inlanders gevestigd waren (1882)
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 045-01-04

 


Kaart van den Nederlandsch Oost Indischen archipel : aantoonende de door de Inlandsche bevolking beleden godsdiensten (1896)
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 010-05-02/03

 


Java en Madoera : aangevende het aantal inrichtingen voor inlandsch onderwijs op 31 december 1913
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 044-03-04

 


Nederlandsch-Indië : aangevende het aantal inrichtingen voor Europeesch lager, voortgezet en uitgebreid lager en Hollandsch-Chinees onderwijs op 31 december 1919
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 010-04-0

 


Bevolking van den Indischen Archipel : afstamming, samenstelling, dichtheid van bevolking (ca 1920)
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 010-05-10

 


Volkerenkaart van Ned. Oost-Indië (1925)
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 010-05-01

 


Zendingskaart van Ned. Oost-Indië en Suriname (1929)
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 010-03-11

 


Talenkaart van Nederlandsch-Indië (ca 1930)
Language map of the Netherlands Indies
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 010-05-06

 


Missiekaart van Nederlandsch Oost-Indië (1939)
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 010-05-08